Medicinsk Laser

laserMedicinska lasern kom 1967 , därefter har ca 3000 studier publicerats. Studierna visar att laserljus har effekt på celler och vävnader. Den stora etablerade medicin tidkskriften The lancet
hade en stor undersökning gällande medicinsk laser. Deras undersökning visade att 3 av 4 patienter, med kroniska nacksmärtor. Blev smärtfria efter ett antal behandlingar.
Samma tidskrift har haft en stor undersökning gällande cortison
injektioner,på tennisarmbågar (musarm) och kommit fram till att efter12 veckor har cortisonen dålig effekt. Klar försämring samt att tennisarmbågen blivit mer svårläkt. Här är lasern ettmycket bra alternativ.

Nyheter!laser
Har köpt en Irradia mid laser 904 nm. Det är den största handprob som finns , innehåller 12 st laserdioder. Vilket tillsammans med min andra laser gör att man kan behandla fler olika skador. Samt att den täcker in större område , vilket passar bra vid rygg och nackproblem mm. Läs mer om medicinsk laser.

Vad händer vid laserbehandling ?
Laserljuset kommer från en portabel handprob. Man håller i proben med hudkontakt, på det stället som ska behandlas. Djupet som skadan sitter på, avgör hur länge man håller kvar proben. Ljuset tränger då ner i sena muskel eller nerv som påverkas. Lasern påverkar och stimulerar cellfunktionen.Laserbehandling är smärtfri. Samt att det finns inga biverkningar. Som tyvärr de flesta andra behandlingar eller mediciner har.
Lasern lindrar smärta. Antiinflammtorisk effekt. Minskar svullnader.Påskyndar läkningsprocessen.

Hur ofta och hur många gånger ?
Man börjar med täta behandlingar för att få igång läkningsprocessen. För att senare ta lite längre mellan behandlingarna. Patientens mottaglighet samt hur länge problemen funnits, avgör hur många behandlingar som behövs.
Normalt behövs mellan 3-10 behandlingar ofta fler vid kroniskproblem. Tidsåtgång ca 5-30 min.

Vad är chanserna att bli bra ?
Alla reagerar inte på samma sätt mot laserbehandling. Oftast märker man en reaktion efter 1-5 behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. En del problem lämpar sej mer för laser än andra. Ofta läker idrottskador på halva tiden

Vilka skador problem lämpar sej för laserbehandling ?
Rygg-, nack axelproblem. Leder,muskler. Tennis, golfarmbåge. Stukningar. Problem med hälsenor, hälsporre. Carpaltunnelsyndrom mm.