Svensk klassisk massage

Massage är en urgammal behandlingsmetod som de flesta har behov av.
Massage har många positiva egenskaper. En del av dessa är :

Massagen ökar musklernas näringsupptagning och gör dem mera smidiga och elastiska. Detta motverkar värk och smärta pga. muskelspänningar. Bra vid ensidiga arbetsställningar som datorarbete.

Massage är avstressande och inverkar lugnande på både kropp och själ. Vilket ofta behövs i dagens stressade tillvaro. Blodtrycket och pulsen sjunker.

Som friskvård i förebyggande syfte. Man kan ofta göra något åt skadan eller problemet innan den blivit för stort. Förebygger arbetsskador och överbelastningsskador.