Kinesiotape

Kinesiotapen har många fördelar här är några !

006

1. Normaliserar snabbt muskel eller senfunktionen efter skada.
2.Vid en skada blir ofta mellanrummet mellan huden och muskeln mindre. Detta innebär att cirkulationen i lymfan och  blodgenomströmningen blir sämre. Kinesiotapen ökar detta mellanrum
så att cirkulationen blir bättre. Svullnaden blir mindre.
3. Reducerar smärta, eftersom tapen lyfter huden får smärtreceptorerna
större plats. Med följd att smärtan blir mindre. Man kan korrigera huden
muskeln på smärtstället.