Idrottsskadebehandling

Det finns många behandlingar för att påskynda läkningen av idrottsskador. Med medicinsk laser minskas oftast tiden till hälften. Muskelbristningar (sträckningar) stukningar hälseneproblem, många överbelastningsskador, mm.
Många olika tekniker från den ortopediska medicinen som tvära friktioner kan hjälpa.

Kinesiotapen kan vara ett alternativ.
Massage hjälper ofta.